CALL BACK/NEWSLETTER REQUEST

A Milestone Intézet középiskolás diákok személyre szabott oktatásával foglalkozik, amely területen 2010-es alapításunk óta vezető szerepet töltünk be. Hazai fejlesztésű nemzetközileg is elismert középiskola mellett végezhető angol nyelvű programjaink diákjaink intellektuális fejlődését szolgálják, hogy rátaláljanak érdeklődésüknek és képességeiknek legmegfelelőbb területre és így sikeres, önállóan gondolkodó egyénekké váljanak. Egyedülálló oktatási programunk célja a jövő vezetőinek kiművelése, akik a XXI. században versenyképes Magyarország megteremtésére hivatottak.

The Milestone Institute provides personalised education for secondary school students, an area in which we have fulfilled a leading role since our foundation in 2010. Our domestically developed, internationally recognised English-language programmes, delivered alongside secondary school, provide intellectual development and academic immersion, helping our students to find the academic area best suited for their interests and abilities, so that they can become successful, independently thinking people. Our unique educational programmes were designed to nurture a community of future leaders who are committed to creating a competitive Hungary in the 21st century.